KR 1933/-38
Luuk. 11:10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Sananl. 8:17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. > Siirry

Biblia (1776)

Luuk. 11:10 Sillä jokainen joka anoo, se saa, ja joka etsii, se löytää, ja joka kolkuttaa, sille avataan.

Ruotsi (1917)

Luuk. 11:10 Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

KJV (1789)

Luuk. 11:10 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.