KR 1933/-38
Kol. 4:16 Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Tess. 5:27 Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille. > Siirry

Biblia (1776)

Kol. 4:16 Ja kuin tämä lähetyskirja on teidän edessänne luettu, niin laittakaat, että se Laodikeankin seurakunnassa luettaisiin, ja että tekin sen lukisitte, joka Laodikeasta kirjoitettu on,

Ruotsi (1917)

Kol. 4:16 Sedan detta brev har blivit uppläst hos eder, så sörjen för att det ock bliver uppläst i laodic‚ernas församling och att jämväl I fån läsa det brev, som kommer från Laodicea.

KJV (1789)

Kol. 4:16 And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye likewise read the epistle from Laodicea.