KR 1933/-38
Kol. 3:3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Kor. 5:15 ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. > Siirry
Gal. 2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. > Siirry

Biblia (1776)

Kol. 3:3 Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa.

Ruotsi (1917)

Kol. 3:3 Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.

KJV (1789)

Kol. 3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.