KR 1933/-38
Joos. 22:6 Niin Joosua siunasi heidät ja päästi heidät menemään, ja he menivät majoillensa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Joos. 22:6 Niin Josua siunasi heitä ja antoi heidän mennä, ja he menivät majoillensa.

Ruotsi (1917)

Joos. 22:6 Och Josua välsignade dem och lät dem gå, och så gingo de hem till sina hyddor.

KJV (1789)

Joos. 22:6 So Joshua blessed them, and sent them away: and they went unto their tents.