KR 1933/-38
Joos. 19:35 Varustettuja kaupunkeja ovat: Siddim, Seer, Hammat, Rakkat, Kinneret, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Joos. 19:35 Ja vahvat kaupungit ovat: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat ja Kinneret,

Ruotsi (1917)

Joos. 19:35 Och den omfattade de befästa städerna Siddim, Ser och Hammat, Rackat och Kinneret,

KJV (1789)

Joos. 19:35 And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,