KR 1933/-38
Joos. 19:17 Neljäs arpa tuli Isaskarille, isaskarilaisille, heidän suvuilleen. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Joos. 19:17 Neljäs arpa lankesi Isaskarin lapsille heidän sukuinsa jälkeen.

Ruotsi (1917)

Joos. 19:17 För Isaskar föll den fjärde lotten ut, för Isaskars barn, efter deras släkter.

KJV (1789)

Joos. 19:17 And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.