KR 1933/-38
Joos. 12:5 ja hallitsi Hermonin vuorta, Salkaa ja koko Baasania gesurilaisten ja maakatilaisten alueeseen saakka ja toista puolta Gileadia, Hesbonin kuninkaan Siihonin alueeseen saakka. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Joos. 12:5 Ja hallitsi Hermonin vuorella, Salkassa ja koko Basanissa, Gessurin ja Maakatin maan rajoihin, ja puolen Gileadia, joka Sihonin Hesbonin kuninkaan maan raja oli.

Ruotsi (1917)

Joos. 12:5 Han rådde över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan ända till gesur‚ernas och maakat‚ernas område, så ock över andra hälften av Gilead, till Sihons område, konungens i Hesbon.

KJV (1789)

Joos. 12:5 And reigned in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon king of Heshbon.