KR 1933/-38
Joos. 11:7 Niin Joosua ja kaikki sotaväki hänen kanssaan yllätti heidät Meeromin veden rannalla ja hyökkäsi heidän kimppuunsa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Joos. 11:7 Ja Josua tuli ja kaikki sotajoukko hänen kanssansa äkisti heidän päällensä, Meromin vetten tykönä, ja karkasivat heidän päällensä.

Ruotsi (1917)

Joos. 11:7 Och Josua kom med allt sitt krigsfolk plötsligt över dem vid Meroms vatten och anföll dem.

KJV (1789)

Joos. 11:7 So Joshua came, and all the people of war with him, against them by the waters of Merom suddenly; and they fell upon them.