KR 1933/-38
Joos. 11:5 Ja kaikki nämä kuninkaat liittyivät yhteen, tulivat ja leiriytyivät yhdessä Meeromin veden rannalle sotiaksensa Israelia vastaan. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Joos. 11:5 Kaikki nämät kuninkaat kokoontuivat ja he tulivat ja sioittivat heitänsä yhteen Meromin vetten tykönä, sotimaan Israelia vastaan.

Ruotsi (1917)

Joos. 11:5 Alla dessa konungar rotade sig samman; och de kommo och lägrade sig tillhopa vid Meroms vatten, för att strida mot Israel.

KJV (1789)

Joos. 11:5 And when all these kings were met together, they came and pitched together at the waters of Merom, to fight against Israel.