KR 1933/-38
Joh. 5:16 Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 12:14 Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. > Siirry

Biblia (1776)

Joh. 5:16 Ja Juudalaiset vainosivat sentähden Jesusta ja etsivät häntä tappaaksensa, että hän senkaltaisia teki sabbatina.

Ruotsi (1917)

Joh. 5:16 Därför förföljde nu judarna Jesus [och sökte att döda honom], eftersom han gjorde sådant på sabbaten.

KJV (1789)

Joh. 5:16 And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.