KR 1933/-38
Joh. 3:24 Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 14:3 Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. > Siirry

Biblia (1776)

Joh. 3:24 Sillä ei Johannes ollut vielä silloin vankiuteen heitetty.

Ruotsi (1917)

Joh. 3:24 Johannes hade nämligen ännu icke blivit kastad i fängelse.

KJV (1789)

Joh. 3:24 For John was not yet cast into prison.