KR 1933/-38
Joh. 17:15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Kor. 5:10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. > Siirry
2Tess. 3:3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. > Siirry

Biblia (1776)

Joh. 17:15 En minä rukoile, ettäs heitä ottaisit pois maailmasta, vaan ettäs heitä pahasta varjelisit.

Ruotsi (1917)

Joh. 17:15 Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.

KJV (1789)

Joh. 17:15 I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.