KR 1933/-38
Jooel 1:3 Kertokaa tämä lapsillenne, ja teidän lapsenne kertokoot sen lapsillensa ja heidän lapsensa tulevalle polvelle: > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Jooel 1:3 Sanokaat siitä teidän lapsillenne, ja antakaat teidän lastenne sitä lapsillensa sanoa, ja nekin lapset muille jälkeentulevaisillensa.

Ruotsi (1917)

Jooel 1:3 Nej, om detta mån I förtälja för edra barn, och edra barn må förtälja därom för sina barn, och deras barn för ett kommande släkte.

KJV (1789)

Jooel 1:3 Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation.