KR 1933/-38
Jer. 7:5 Vaan jos te todella parannatte vaelluksenne ja tekonne, jos te todella teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Jer. 7:5 Mutta parantakaat todella elämänne ja menonne, ja tehkäät jalo oikeus yhden ja toisen välillä.

Ruotsi (1917)

Jer. 7:5 Nej, om I bättren edert leverne och edert väsende, om I dömen rätt mellan man och man,

KJV (1789)

Jer. 7:5 For if ye throughly amend your ways and your doings; if ye throughly execute judgment between a man and his neighbour;