KR 1933/-38
Jer. 22:9 Ja siihen vastataan: 'Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, liiton ja kumarsivat muita jumalia ja palvelivat niitä'. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Jer. 22:9 Ja pitää vastattaman: että he Herran Jumalansa liiton hyljänneet ovat, ja kumartaneet muita jumalia, ja palvelleet niitä.

Ruotsi (1917)

Jer. 22:9 Och man skall då svara: "Därför att de övergåvo HERREN sin Guds, forbund och tillbådo andra gudar och tjänade dem."

KJV (1789)

Jer. 22:9 Then they shall answer, Because they have forsaken the covenant of the LORD their God, and worshipped other gods, and served them.