KR 1933/-38
Jaak. 4:5 Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"? > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 34:14 Älä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas Jumala. > Siirry
Gal. 5:17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. > Siirry

Biblia (1776)

Jaak. 4:5 Eli luuletteko, että Raamattu sanoo turhaan: henki, joka meissä asuu, himoitsee kateutta vastaan?

Ruotsi (1917)

Jaak. 4:5 Eller menen I att detta är ett tomt ord i skriften: "Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga sin boning i oss"?

KJV (1789)

Jaak. 4:5 Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?