KR 1933/-38
Ilm. 8:2 Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 24:31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. > Siirry

Biblia (1776)

Ilm. 8:2 Ja minä näin seitsemän enkeliä Jumalan edessä seisovan, joille seitsemän basunaa annettiin.

Ruotsi (1917)

Ilm. 8:2 Och jag fick se de sju änglar, som stå inför Gud; åt dem gåvos sju basuner.

KJV (1789)

Ilm. 8:2 And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets.