KR 1933/-38
Hebr. 9:6 Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

4Moos. 18:3 Ja he hoitakoot sekä sinun tehtäviäsi että kaikkia majan tehtäviä, mutta älkööt lähestykö pyhiä esineitä tai alttaria, etteivät kuolisi, niin he kuin tekin. > Siirry
4Moos. 18:4 Liittykööt he sinuun ja hoitakoot ilmestysmajan tehtävät, majan kaikki palvelustehtävät; mutta syrjäinen älköön teitä lähestykö. > Siirry

Biblia (1776)

Hebr. 9:6 Mutta kuin ne näin asetetut olivat, menivät papit aina siihen ensimäiseen majaan ja toimittivat jumalanpalveluksen;

Ruotsi (1917)

Hebr. 9:6 Så blev detta inrättat. Och i det främre tabernakelrummet gå prästerna ständigt in och förrätta vad som hör till gudstjänsten,

KJV (1789)

Hebr. 9:6 Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God.