KR 1933/-38
Hebr. 9:20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt." > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Hebr. 9:20 Sanoen: tämä on sen Testamentin veri, jonka Jumala teille käskenyt on.

Ruotsi (1917)

Hebr. 9:20 och sade: "Detta är förbundets blod, det förbunds som Gud har stadgat för eder."

KJV (1789)

Hebr. 9:20 Saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you.