KR 1933/-38
Hebr. 9:1 Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 25:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: > Siirry
2Moos. 36:1 "Ja Besalel ja Oholiab ynnä kaikki taidolliset, joille Herra on antanut taidollisuuden ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava, tehkööt kaikissa kohdin, niinkuin Herra on käskenyt." > Siirry

Biblia (1776)

Hebr. 9:1 Niin oli tosin entiselläkin majalla jumalanpalveluksen oikeus ja ulkonainen pyhyys.

Ruotsi (1917)

Hebr. 9:1 Nu hade visserligen också det förra förbundet sina gudstjänststadgar och sin jordiska helgedom.

KJV (1789)

Hebr. 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary.