KR 1933/-38
Hebr. 7:24 mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Hebr. 9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. > Siirry

Biblia (1776)

Hebr. 7:24 Mutta tällä, että hän pysyy ijankaikkisesti, on katoomatoin pappeus,

Ruotsi (1917)

Hebr. 7:24 har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han förbliver "till evig tid".

KJV (1789)

Hebr. 7:24 But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.