KR 1933/-38
Hebr. 7:18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Room. 8:3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, > Siirry
Gal. 4:9 Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? > Siirry

Biblia (1776)

Hebr. 7:18 Sillä ensimäinen laki lakkaa, sen heikkouden ja kelvottomuuden tähden;

Ruotsi (1917)

Hebr. 7:18 Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös --

KJV (1789)

Hebr. 7:18 For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.