KR 1933/-38
Hebr. 2:2 Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

5Moos. 27:26 Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'." > Siirry
Ap.t. 7:38 Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi. > Siirry
Ap.t. 7:53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet." > Siirry
Gal. 3:19 Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä. > Siirry

Biblia (1776)

Hebr. 2:2 Sillä jos se sana oli vahva, joka enkelitten kautta puhuttiin, ja kaikki ylitsekäymys ja tottelemattomuus on jo ansaitun palkkansa saanut:

Ruotsi (1917)

Hebr. 2:2 Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,

KJV (1789)

Hebr. 2:2 For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward;