KR 1933/-38
Gal. 4:28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Room. 9:7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; > Siirry
Room. 9:8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. > Siirry

Biblia (1776)

Gal. 4:28 Mutta me, rakkaat veljet, olemme niinkuin Isaakikin, lupauksen lapset.

Ruotsi (1917)

Gal. 4:28 Och I, mina bröder, ären löftets barn, likasom Isak var.

KJV (1789)

Gal. 4:28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.