KR 1933/-38
Gal. 2:10 Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ap.t. 11:29 Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. > Siirry
Ap.t. 11:30 Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta. > Siirry
Ap.t. 24:17 Niin minä nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja. > Siirry
Room. 15:25 Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta. > Siirry
Room. 15:26 Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. > Siirry
1Kor. 16:1 Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. > Siirry
2Kor. 8:1 Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa: > Siirry
2Kor. 8:2 että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. > Siirry
2Kor. 9:1 Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille; > Siirry
2Kor. 9:2 sillä minä tunnen teidän alttiutenne, ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaia on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen, ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan. > Siirry

Biblia (1776)

Gal. 2:10 Ainoastaan että meidän piti vaivaisia muistaman, jota minä myös olen ahkeroinut tehdä.

Ruotsi (1917)

Gal. 2:10 Allenast skulle vi tänka på de fattiga; och just detta har jag också vinnlagt mig om att göra.

KJV (1789)

Gal. 2:10 Only they would that we should remember the poor; the same which I also was forward to do.