KR 1933/-38
Fil. 2:5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Matt. 11:29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. > Siirry
Joh. 13:15 Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. > Siirry
1Kor. 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli. > Siirry
1Piet. 2:21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, > Siirry
1Joh. 2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. > Siirry

Biblia (1776)

Fil. 2:5 Kullakin olkoon se ajatus, joka Kristuksella Jesuksella oli,

Ruotsi (1917)

Fil. 2:5 Varen så till sinnes som Kristus Jesus var [Eller: Haven i edert förhållande till varandra samma sinne som I haven i Kristus Jesus, vilken var till osv.],

KJV (1789)

Fil. 2:5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: