KR 1933/-38
Fil. 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 15:5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. > Siirry
2Kor. 3:5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, > Siirry
Hebr. 13:21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. > Siirry

Biblia (1776)

Fil. 2:13 Sillä Jumala vaikuttaa teissä sekä tahdon että toimituksen, hyvän suosionsa jälkeen.

Ruotsi (1917)

Fil. 2:13 Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

KJV (1789)

Fil. 2:13 For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.