KR 1933/-38
Esra 8:32 Ja me tulimme Jerusalemiin ja olimme siellä alallamme kolme päivää. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Esra 8:32 Ja me tulimme Jerusalemiin ja oleskelimme siellä kolme päivää.

Ruotsi (1917)

Esra 8:32 och vi kommo till Jerusalem och blevo stilla där i tre dagar.

KJV (1789)

Esra 8:32 And we came to Jerusalem, and abode there three days.