KR 1933/-38
Esra 6:7 Antakaa Jumalan temppelin rakennustyön olla rauhassa. Juutalaisten käskynhaltija ja juutalaisten vanhimmat rakentakoot Jumalan temppelin paikallensa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Esra 6:7 Antakaat heidän tehdä työtä Jumalan huoneessa, että Juudalaisten päämies ja heidän vanhimpansa saisivat Jumalan huoneen rakennetuksi entiselle paikallensa.

Ruotsi (1917)

Esra 6:7 Lämnen arbetet på detta Guds hus ostört. Judarnas ståthållare och judarnas äldste må bygga detta Guds hus på dess plats.

KJV (1789)

Esra 6:7 Let the work of this house of God alone; let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in his place.