KR 1933/-38
Ef. 2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Room. 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. > Siirry
Room. 3:27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. > Siirry
Room. 4:2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. > Siirry
Room. 4:3 Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi". > Siirry
Room. 9:11 ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin - että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden - > Siirry
Room. 11:6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. > Siirry
1Kor. 1:29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. > Siirry
1Kor. 1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, > Siirry
2Tim. 1:9 hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, > Siirry

Biblia (1776)

Ef. 2:9 Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi.

Ruotsi (1917)

Ef. 2:9 icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

KJV (1789)

Ef. 2:9 Not of works, lest any man should boast.