KR 1933/-38
Ap.t. 3:13 Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 3:6 Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala." Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. > Siirry
Jes. 52:13 Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. > Siirry
Luuk. 23:16 Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." > Siirry
Luuk. 23:20 Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. > Siirry
Joh. 19:12 Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan." > Siirry

Biblia (1776)

Ap.t. 3:13 Abrahamin ja Isaakin ja Jakobin Jumala, meidän isäimme Jumala, on Poikansa Jesuksen kirkastanut, jonka te annoitte ylön ja kielsitte Pilatuksen edessä, kuin hän tuomitsi, että hän piti päästettämän.

Ruotsi (1917)

Ap.t. 3:13 Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som I utlämnaden, och som I förnekaden inför Pilatus, när denne redan hade beslutit att giva honom lös.

KJV (1789)

Ap.t. 3:13 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.