KR 1933/-38
5Moos. 4:8 Ja onko toista suurta kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja säädökset, kuin on koko tämä laki, jonka minä tänä päivänä teille annan? > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 147:19 Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille. > Siirry

Biblia (1776)

5Moos. 4:8 Ja mikä on niin ylistettävä kansa jolla niin hurskaat säädyt ja käskyt ovat, niinkuin kaikki tämä laki on, jonka minä teille tänäpänä annan?

Ruotsi (1917)

5Moos. 4:8 Och vilket annat stort folk finnes, som har stadgar och rätter så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger eder?

KJV (1789)

5Moos. 4:8 And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day?