KR 1933/-38
5Moos. 2:23 Mutta avvilaisille, jotka asuivat maakylissä aina Gassaan asti, tuottivat tuhon kaftorilaiset, jotka olivat lähteneet Kaftorista, ja asettuivat heidän sijaansa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

5Moos. 2:23 Availaiset asuivat maakylissä Gatsaan asti; mutta Kaphtorilaiset läksivät Kaphtorista ja hävittivät ne, ja asuivat heidän siassansa.

Ruotsi (1917)

5Moos. 2:23 Likaså blevo av‚erna, som bodde i byar ända fram till Gasa, förgjorda av kaftor‚erna, som drogo ut från Kaftor och sedan bosatte sig i deras land.)

KJV (1789)

5Moos. 2:23 And the Avims which dwelt in Hazerim, even unto Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)