KR 1933/-38
5Moos. 11:27 siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

5Moos. 11:27 Siunauksen, jos te kuuliaiset olette Herran teidän Jumalanne käskylle, jonka minä tänäpänä teille käsken.

Ruotsi (1917)

5Moos. 11:27 välsignelse, om I hören HERRENS eder Guds, bud, som jag i dag giver eder,

KJV (1789)

5Moos. 11:27 A blessing, if ye obey the commandments of the LORD your God, which I command you this day: