KR 1933/-38
5Moos. 10:13 noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

5Moos. 10:13 Ettäs myös pitäisit Herran käskyt ja hänen säätynsä, jotka minä käsken sinulle tänäpänä, että sinulle hyvin kävis.

Ruotsi (1917)

5Moos. 10:13 så att du håller HERRENS bud och stadgar, som jag i dag giver dig, på det att det må gå dig väl?

KJV (1789)

5Moos. 10:13 To keep the commandments of the LORD, and his statutes, which I command thee this day for thy good?