KR 1933/-38
4Moos. 7:11 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Ruhtinaat tuokoot yksitellen, kukin päivänänsä, uhrilahjansa alttarin vihkiäisiin." > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

4Moos. 7:11 Ja Herra sanoi Mosekselle: anna jokaisen päämiehen tuoda uhrinsa, itsekunkin päivänänsä alttarin vihkimiseksi.

Ruotsi (1917)

4Moos. 7:11 Och HERREN sade till Mose: "Låt hövdingarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning."

KJV (1789)

4Moos. 7:11 And the LORD said unto Moses, They shall offer their offering, each prince on his day, for the dedicating of the altar.