KR 1933/-38
4Moos. 33:6 Sitten he lähtivät Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, joka on erämaan reunassa. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 13:20 Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan. > Siirry

Biblia (1776)

4Moos. 33:6 Ja matkustivat Sukkotista, ja sioittivat itsensä Etamiin, joka on korven äärellä.

Ruotsi (1917)

4Moos. 33:6 Och de bröto upp från Suckot och lägrade sig i Etam, där öknen begynte.

KJV (1789)

4Moos. 33:6 And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.