KR 1933/-38
4Moos. 33:14 Ja he lähtivät Aaluksesta ja leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 17:1 Sitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin erämaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. Ja he leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda. > Siirry

Biblia (1776)

4Moos. 33:14 Ja he matkustivat Alusista, ja sioittivat itsensä Raphidimiin, ja siinä ei ollut kansalle vettä juoda.

Ruotsi (1917)

4Moos. 33:14 Och de bröto upp från Alus och lägrade sig i Refidim, och där fanns intet vatten åt folket att dricka.

KJV (1789)

4Moos. 33:14 And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.