KR 1933/-38
4Moos. 32:30 Mutta jolleivät he varustaudu ja lähde teidän kanssanne sinne, niin asettukoot teidän keskuuteenne Kanaanin maahan." > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

4Moos. 32:30 Vaan jos ei he mene hankittuina teidän kanssanne, niin pitää heidän perimän teidän kanssanne Kanaanin maalla.

Ruotsi (1917)

4Moos. 32:30 Men om de icke draga väpnade ditöver med eder, så skola de få sin besittning ibland eder i Kanaans land."

KJV (1789)

4Moos. 32:30 But if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan.