KR 1933/-38
4Moos. 3:37 niinikään ympärillä olevan esipihan pylväät jalustoinensa, vaarnoinensa ja köysinensä. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

4Moos. 3:37 Niin myös patsaita pihan ympärillä, ja sen jalkoja, ynnä paanuin ja köytten kanssa.

Ruotsi (1917)

4Moos. 3:37 så ock om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, deras pluggar och streck.

KJV (1789)

4Moos. 3:37 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.