KR 1933/-38
4Moos. 25:5 Niin Mooses sanoi Israelin tuomareille: "Surmatkoon jokainen miehistään ne, jotka ovat antautuneet palvelemaan Baal-Peoria." > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

2Moos. 18:25 Mooses valitsi kelvollisia miehiä koko Israelista ja asetti heidät kansan johtoon, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi. > Siirry

Biblia (1776)

4Moos. 25:5 Ja Moses sanoi Israelin tuomareille: jokainen tappakoon väkensä, jotka BaalPeorin kanssa ovat itsensä yhdistäneet.

Ruotsi (1917)

4Moos. 25:5 Då sade Mose till Israels domare: "Var och en av eder dräpe bland sina män dem som hava slutit sig till Baal-Peor."

KJV (1789)

4Moos. 25:5 And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined unto Baalpeor.