KR 1933/-38
4Moos. 23:1 Ja Bileam sanoi Baalakille: "Rakenna minulle tähän seitsemän alttaria ja hanki minulle tänne seitsemän härkää ja seitsemän oinasta." > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

4Moos. 23:1 Ja Bileam sanoi Balakille: rakenna minulle tähän seitsemän alttaria, ja valmista minulle tässä seitsemän mullia, ja seitsemän oinasta.

Ruotsi (1917)

4Moos. 23:1 Och Bileam sade till Balak: "Bygg här åt mig sju altaren, och skaffa hit åt mig sju tjurar och sju vädurar."

KJV (1789)

4Moos. 23:1 And Balaam said unto Balak, Build me here seven altars, and prepare me here seven oxen and seven rams.