KR 1933/-38
3Joh. 1:9 Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

3Joh. 1:9 Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrephes, joka heidän seassansa tahtoo jalo olla, ei ota meitä vastaan.

Ruotsi (1917)

3Joh. 1:9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

KJV (1789)

3Joh. 1:9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.