KR 1933/-38
2Tess. 3:10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Moos. 3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." > Siirry

Biblia (1776)

2Tess. 3:10 Ja kuin me teidän tykönänne olimme, niin me senkaltaisia teille käskimme, että jos ei joku tahdo työtä tehdä, niin ei hänen syömänkään pidä.

Ruotsi (1917)

2Tess. 3:10 Redan när vi voro hos eder, gåvo vi ju eder det budet: om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.

KJV (1789)

2Tess. 3:10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.