KR 1933/-38
2Tess. 1:6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Jer. 51:24 Minä maksan Baabelille ja kaikille Kaldean asukkaille kaiken sen pahan, minkä he ovat tehneet Siionille teidän silmäinne edessä, sanoo Herra. > Siirry
Sak. 2:8 Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. > Siirry

Biblia (1776)

2Tess. 1:6 Että se on oikein Jumalan edessä niitä taas vaivata, jotka teitä vaivaavat;

Ruotsi (1917)

2Tess. 1:6 Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande få lidande till vedergällning,

KJV (1789)

2Tess. 1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;