KR 1933/-38
2Sam. 3:5 Kuudes oli Jitream, Daavidin vaimon Eglan poika. Nämä syntyivät Daavidille Hebronissa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Sam. 3:5 Kuudes Jitream Eglasta Davidin emännästä: nämät syntyivät Davidille Hebronissa.

Ruotsi (1917)

2Sam. 3:5 Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron.

KJV (1789)

2Sam. 3:5 And the sixth, Ithream, by Eglah David's wife. These were born to David in Hebron.