KR 1933/-38
2Sam. 23:31 arabalainen Abi-Albon; barhumilainen Asmavet; > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Sam. 23:31 Abialbon Arbatilainen, Asmavet Barhumilainen;

Ruotsi (1917)

2Sam. 23:31 arabatiten Abi-Albon; barhumiten Asmavet;

KJV (1789)

2Sam. 23:31 Abialbon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite,