KR 1933/-38
2Sam. 2:28 Ja Jooab puhalsi pasunaan; niin kaikki väki pysähtyi eikä enää ajanut takaa Israelia. Ja he eivät enää taistelleet. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

2Sam. 2:28 Ja Joab puhalsi torveen, ja kaikki kansa seisahti alallensa, ja ei enää ajaneet Israelia takaa eikä myös enää sotineet.

Ruotsi (1917)

2Sam. 2:28 Därefter lät Joab stöta i basunen; då stannade allt folket och förföljde icke mer Israel. Och sedan stridde de icke vidare.

KJV (1789)

2Sam. 2:28 So Joab blew a trumpet, and all the people stood still, and pursued after Israel no more, neither fought they any more.