KR 1933/-38
2Piet. 3:6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Moos. 7:17 Silloin tuli vedenpaisumus maan päälle, tuli neljänäkymmenenä päivänä; ja vedet paisuivat ja nostivat arkin, niin että se kohosi korkealle maasta. > Siirry
1Moos. 7:21 Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui: linnut, karjaeläimet, metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi, sekä kaikki ihmiset. > Siirry
Matt. 24:38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, > Siirry
Matt. 24:39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. > Siirry
2Piet. 2:5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. > Siirry

Biblia (1776)

2Piet. 3:6 Kuitenkin siihen aikaan se maailma niiden kautta vedenpaisumisella hukkui.

Ruotsi (1917)

2Piet. 3:6 och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns.

KJV (1789)

2Piet. 3:6 Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished: