KR 1933/-38
2Piet. 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Moos. 1:1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan. > Siirry
1Moos. 1:6 Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä." > Siirry
Ps. 24:2 Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle. > Siirry
Ps. 136:6 häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti; > Siirry

Biblia (1776)

2Piet. 3:5 Mutta tietäen ei he tahdo tietää, että taivaat muinen olivat, ja maa vedestä, joka vedessä Jumalan sanan kautta seisoo.

Ruotsi (1917)

2Piet. 3:5 Ty när de vilja påstå detta, förgäta de att i kraft av Guds ord himlar funnos till från uråldrig tid, så ock en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten;

KJV (1789)

2Piet. 3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water: